فارسی سوم دبستان موضوع کار نیک پری کوچولوحکایت

حجم فایل : 4.5 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا فارسی سوم دبستان موضوع :کار نیک/ پری کوچولو/حکایت
واژه آموزی به مثال ها دقت کن .
سَر + حال کسی که حالش خوب است .
سَر + بَند چیزی که به سر ببندند .
سَر + سبز جایی که خرّم و پر از درخت است . زمان آینده کاری که بعدا انجام خواهد شد یا اتفاقی که بعدا رخ خواهد داد .
مانند :
دو سال دیگر به کلاس پنجم خواهم رفت .
فردا تعطیل خواهد بود . زمان جمله را با توجه به کلمه داخل پرانتز تغییر بده .

من دیروز به کتابخانه رفتم . ( فردا ) من فردا به کتابخانه خواهم رفت . سوال

پایان ...